O nas

Alexander Kirchmauer

studiował prawo w Linzu, Wiedniu i Clermont-Ferrand (Mag. iur.), prawo medyczne w Linzu (LL.M.), prawo arbitrażowe w Londynie (DipIArb) oraz kulturoznawstwo w Hagen (B.A.). Pan Kirchmauer był do końca 2022 r. samodzielnym adwokatem z własną kancelarią w Austrii, a w pewnych okresach także adwokatem europejskim w Katowicach, gdzie również wypowiadał się na temat austriackiej praktyki postępowania cywilnego, np. na Europejskim Kongresie Gospodarczym i na zaproszenie Izby Adwokackiej w Katowicach. Swoją miłość do Polski odkrył w 2001 roku, kiedy pracował w Muzeum Majdanka w Lublinie. Ze względu na bogate doświadczenie zdobyte za granicą, pan Kirchmauer oprócz swojego pierwszego języka – niemieckiego, doskonale posługuje się językiem angielskim, francuskim i polskim, a obecnie uczy się języka śląskiego.